13:54 04 اگست 2020
 • مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال
 • مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال
 • مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال
 • مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال
 • مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال
 • مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال
 • مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال
 • مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال
 • مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال
 • مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال
 • مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال
 • مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال
 • غروب آفتاب در قله بورخان جزیره اولخون دریاچه بایکال
 • غروب در دریاچه بایکال
 • جزیره شارگا-داگان در تنگۀ کوچک دریاچه بایکال
 • مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال
© Sputnik / Vladimir Smirnov
مناظر شگفت انگیز دریاچه بایکال

در گالری امروز اسپوتنیک، زیباترین و شگفت انگیز ترین تصاویر از دریاچه بایکال روسیه منتشر می گردد. مشاهده این تصاویر باور نکردنی انسان را به یاد فضا می اندازد

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر