12:31 04 اگست 2020
 • شرکت کنندگان در جشنواره Up Helly Aa وایکینگ ها در جزایر شتلند اسکاتلند
 • شرکت کنندگان در جشنواره Up Helly Aa وایکینگ ها در جزایر شتلند اسکاتلند
 • شرکت کنندگان در جشنواره Up Helly Aa وایکینگ ها در جزایر شتلند اسکاتلند
 • شرکت کنندگان در جشنواره Up Helly Aa وایکینگ ها در جزایر شتلند اسکاتلند
 • شرکت کنندگان در جشنواره Up Helly Aa وایکینگ ها در جزایر شتلند اسکاتلند
 • شرکت کنندگان در جشنواره Up Helly Aa وایکینگ ها در جزایر شتلند اسکاتلند
 • شرکت کنندگان در جشنواره Up Helly Aa وایکینگ ها در جزایر شتلند اسکاتلند
 • شرکت کنندگان در جشنواره Up Helly Aa وایکینگ ها در جزایر شتلند اسکاتلند
 • شرکت کنندگان در جشنواره Up Helly Aa وایکینگ ها در جزایر شتلند اسکاتلند
 • شرکت کننده در جشنواره Up Helly Aa وایکینگ ها در جزایر شتلند اسکاتلند
 • شرکت کنندگان در جشنواره Up Helly Aa وایکینگ ها در جزایر شتلند اسکاتلند
 • شرکت کنندگان در جشنواره Up Helly Aa وایکینگ ها در جزایر شتلند اسکاتلند
© AFP 2020 / Andy Buchanan
شرکت کنندگان در جشنواره Up Helly Aa وایکینگ ها در جزایر شتلند اسکاتلند

اسپوتنیک در گالری امروز عکس های جالب از جشنواره وایکینگ در جزایر اسکاتلند را به نشر می سپارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر