01:37 12 جولای 2020
 • موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • جت سو-۲۵ در موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • هلیکوپتر می-۸ در موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • طیاره های جنگی در موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • طیاره بدون سرنشین «لا-۱۹ ام ام» در موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • موتر باربری نظامی «ضیس-۵» در موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • طیاره جنگی «ی-۱۶» در موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • طیاره های جنگی در موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
 • موزیم قوای هوایی شمالی روسیه
© Sputnik / Pavel Lvov
موزیم قوای هوایی شمالی روسیه

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویر موزیم قوای هوایی شمالی روسیه جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر