05:04 16 دسمبر 2019
 • کشف اجساد مومیایی شده در قبرستان باستانی در 340 کیلومتری جنوب قاهره .
 • قطعه ای هنری کشف شده در قبرستان باستانی در 340 کیلومتری جنوب قاهره .
 • قبرستان باستانی در 340 کیلومتری جنوب قاهره .
 • قبرستان باستانی در 340 کیلومتری جنوب قاهره .
 • پلیس در محل کشف قبرستان باستانی در 340 کیلومتری جنوب قاهره.
 • کشف اجساد مومیایی شده در قبرستان باستانی در 340 کیلومتری جنوب قاهره.
 • کشف اجساد مومیایی شده در قبرستان باستانی در 340 کیلومتری جنوب قاهره.
 • کشف اجساد مومیایی شده در قبرستان باستانی در 340 کیلومتری جنوب قاهره.
 • قطعه ای هنری کشف شده در قبرستان باستانی در 340 کیلومتری جنوب قاهره.
 • کشف اجساد مومیایی شده در قبرستان باستانی در 340 کیلومتری جنوب قاهره.
© AFP 2019 / Mohamed El-Shamed
کشف اجساد مومیایی شده در قبرستان باستانی در 340 کیلومتری جنوب قاهره .

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از گورستان باستانی مصر را که اخیرا با 40 جسد مومیایی پیدا شد، منتشر می کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر