15:21 15 نوامبر 2019
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
 • نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران
© Sputnik / Shiva Abshenas
نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران – تهران

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر نمایشگاه تجهیزات نظامی ایران که در پایتخت این کشور برگزار شد را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر