• زندگی در ویرانه های حلب در سوریه
 • ویرانه های حلب در سوریه
 • کودکان سوری هنگام بازی در جاده های ویران حلب
 • رفت و آمد موتر ها بر روری جاده های ویران حلب
 • زندگی در ویرانه های حلب در سوریه
 • زندگی در ویرانه های حلب در سوریه
 • زندگی در ویرانه های حلب در سوریه
 • زندگی در ویرانه های حلب در سوریه
 • زندگی در ویرانه های حلب در سوریه
 • خانه های ویران در حلب سوریه
 • زندگی در ویرانه های حلب در سوریه
 • زندگی در ویرانه های حلب در سوریه
 • رفت و آمد موتر ها بر روری جاده های ویران حلب
 • زندگی در ویرانه های حلب در سوریه
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
زندگی در ویرانه های حلب در سوریه

در گالری امروز اسپوتنیک تصاویر تاثربرانگیزی، از شهر ویران شده حلب منتشر می گردد. مردم این شهر همچنان در ویرانه های باقی مانده به زندگی خود ادامه می دهند

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر