04:56 21 اگست 2019
  • عابران در یکی از پارک های پوشیده از برف در مسکو
  • مسکو در 13 فبروری برف پوش شد
  • مسکو در 13 فبروری برف پوش شد
  • عابران در یکی از پارک های پوشیده از برف در مسکو
  • مسکو در 13 فبروری برف پوش شد
  • مسکو در 13 فبروری برف پوش شد
  • خط موتر بس در برف
  • مسکو در 13 فبروری برف پوش شد
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
عابران در یکی از پارک های پوشیده از برف در مسکو

امروز چهارشنبه 13 فبروری مسکو پایتخت روسیه، برف پوش شد.

امروز چهارشنبه 13 فبروری مسکو پایتخت روسیه، برف پوش شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر