11:17 13 اپریل 2021
 • شرکت کنندگان راهپیمایی در کنار یادبود سربازان بین المللی به مناسبت 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان
 • کهنه سربازان جنگ افغانستان در هنگام گل گذاری در ولادی وستوک در پای بنای یادبود شرکت کنندگان در جنگ داخلی و درگیری های نظامی به عنوان بخشی از وقایع، اختصاص یافته به 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان
 • شرکت کنندگان در مراسمی 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان در پارک پیروزی شهر کازان
 • گل گذاری مردم بر شعله ابدی در پارک پیروزی کازان در گشایش مراسمی به افتخار 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان
 • یک مرد در پارک پیروزی کازان در مراسمی به افتخار 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان
 • شرکت کنندگان در راهپیمایی به مناسبت یادبود سربازان بین المللی شوروی در غم و اندوه
 • شرکت کنندگان در راهپیمایی به مناسبت 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان با عکس جان باخته گان این جنگ از آنها یاد کردند
 • کهنه سرباز جنگ افغانستان در مراسم یادبود از شرکت کنندگان جنگ ها و درگیری های نظامی، در شهر ولادی وستوک به مناسبت 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان
 • حمل عکس های سربازان بین المللی شوروی توسط شرکت کنندگان راهپیمایی به مناسبت سی و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان
 • شرکت کنندگان راهپیمایی به مناسبت 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان در پارک پیروزی شهر کازان
 • مردان در حال گل گذاری بر شعله ابدی در راهپیمای 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان در پارک پیروزی کازان
 • حمل عکس های سربازان بین المللی شوروی توسط شرکت کنندگان راهپیمایی به مناسبت 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان
 • گل گذاری کهنه سرباز جنگ افغانستان بر بنای یادبود شرکت کنندگان جنگ های افغانستان در ولادی وستوک، در مراسم اختصاصی به مناسبت 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان
 • شرکت کنندگان راهپیمایی به مناسبت 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان
 • شرکت کنندگان راهپیمایی به مناسبت 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان در پارک پیروزی شهر کازان
 • دانش آموزان باشگاه های نظامی-میهن پرستی ولادی وستوک در هنگام گل گذاری بر یادبود شرکت کنندگان در جنگ های محلی و جهانی، در مراسم اختصاصی به مناسبت 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان
 • شرکت کنندگان راهپیمایی به مناسبت 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان
 • شرکت یک مرد با کورتی مدال دار در مراسم یادبود از سربازان بین المللی شوروی، به مناسبت 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان
© Sputnik / Iliya Pitalev
شرکت کنندگان راهپیمایی در کنار یادبود سربازان بین المللی به مناسبت 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان

شهروندان روسیه امروز به مناسبت 30 و مین سالگرد بیرون شدن نیروهای شوروی از افغانستان با راه اندازی راهپیمایی های بزرگ در چندین شهر این کشور از نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در جنگ افغانستان یادبود به عمل آوردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر