12:32 13 اپریل 2021
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
 • روز عاشقان در کابل
© Photo / Jak
روز عاشقان در کابل

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویر تجلیل از روز عاشقان یا روز ولنتاین جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر