11:21 13 اپریل 2021
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس – Dominika Koszowska
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Anirudh Koppula
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - David DeNagel
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Glenn Homann
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Nobuko Kamiya
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Dina Alfasi
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Tommaso Aguzzi
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Glenn Homann
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Min Min Zaw
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Lorenka Campos
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Laurence Bouchard
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Katrina Stewart
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Jo Sullivan
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Luis Figueroa
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Rosie Karel
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Tim Bingham
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Tim Day
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Ileana Montano
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Mariusz Majewski
 • برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس - Zhang Yihan
برنده مسابقه عکاسی با موبایل، عکاس – Dominika Koszowska

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر برندگان مسابقه عکاسی با موبایل « Mobile Photography Awards 2018» را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر