02:21 04 اگست 2020
 • اشتراک کنندگان مسابقه ملی آشپزی – کوریای شمالی
 • غذای ملی کوریای شمالی
 • بازدیدکنندگان مسابقه ملی آشپزی - کوریای شمالی
 • اشتراک کننده مسابقه ملی آشپزی – کوریای شمالی
 • بازدیدکنندگان مسابقه ملی آشپزی - کوریای شمالی
 • مسابقه ملی آشپزی در کوریای شمالی
 • بازدیدکنندگان مسابقه ملی آشپزی - کوریای شمالی
 • غذاهای ملی کوریای شمالی
 • مسابقه ملی آشپزی در کوریای شمالی
 • مسابقه ملی آشپزی در کوریای شمالی
 • اشتراک کننده مسابقه ملی آشپزی – کوریای شمالی
 • اشتراک کننده مسابقه ملی آشپزی – کوریای شمالی
 • غذاهای ملی کوریای شمالی
 • بازدیدکنندگان مسابقه ملی آشپزی - کوریای شمالی
© AFP 2020 / Ed Jones
اشتراک کنندگان مسابقه ملی آشپزی – کوریای شمالی

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از مسابقه ملی آشپزی در کوریای شمالی جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر