18:39 12 دسمبر 2019
 • اشتراک کنندگان مسابقه ملی آشپزی – کوریای شمالی
 • غذای ملی کوریای شمالی
 • بازدیدکنندگان مسابقه ملی آشپزی - کوریای شمالی
 • اشتراک کننده مسابقه ملی آشپزی – کوریای شمالی
 • بازدیدکنندگان مسابقه ملی آشپزی - کوریای شمالی
 • مسابقه ملی آشپزی در کوریای شمالی
 • بازدیدکنندگان مسابقه ملی آشپزی - کوریای شمالی
 • غذاهای ملی کوریای شمالی
 • مسابقه ملی آشپزی در کوریای شمالی
 • مسابقه ملی آشپزی در کوریای شمالی
 • اشتراک کننده مسابقه ملی آشپزی – کوریای شمالی
 • اشتراک کننده مسابقه ملی آشپزی – کوریای شمالی
 • غذاهای ملی کوریای شمالی
 • بازدیدکنندگان مسابقه ملی آشپزی - کوریای شمالی
© AFP 2019 / Ed Jones
اشتراک کنندگان مسابقه ملی آشپزی – کوریای شمالی

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از مسابقه ملی آشپزی در کوریای شمالی جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر