05:32 18 اکتوبر 2019
 • خانمی با ماسک در «کارناوال ونیز»
 • رسم گذشت به مناسبت آغاز «کارناوال ونیز»
 • اشتراک کنندگان کارنوال ونیز یا جشن ماسک ها
 • مراسم افتتاحیه «کارناوال ونیز»
 • رسم گذشت به مناسبت آغاز «کارناوال ونیز»
 • خانمی با ماسک در «کارناوال ونیز»
 • اشتراک کنندگان کارنوال ونیز یا جشن ماسک ها
 • اشتراک کنندگان کارنوال ونیز یا جشن ماسک ها
 • رسم گذشت به مناسبت آغاز «کارناوال ونیز»
 • اشتراک کنندگان کارنوال ونیز یا جشن ماسک ها
 • اشتراک کننده کارنوال ونیز یا جشن ماسک ها
 • اشتراک کنندگان کارنوال ونیز یا جشن ماسک ها
 • اشتراک کنندگان کارنوال ونیز یا جشن ماسک ها
 • اشتراک کنندگان کارنوال ونیز یا جشن ماسک ها
 • کارنوال ونیز یا جشن ماسک ها
© AFP 2019 / Vincenzo Pinto
خانمی با ماسک در «کارناوال ونیز»

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر «کارناوال ونیز» که به جشن ماسک ها نیز مشهور است را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر