21:24 19 سپتمبر 2019
 • کارل لاگرفلد، پدر مد شنل از دنیا رفت
 • کارل لاگرفلد، سال 2013
 • کارل لاگرفلد، سال 1983
 • کارل لاگرفلد، سال 1973
 • کارل لاگرفلد، سال 1997
 • کارل لاگرفلد، سال 2008
 • کارل لاگرفلد، سال 2007
 • کارل لاگرفلد، سال 2007
 • کارل لاگرفلد، سال 2002
 • کارل لاگرفلد افسانه ای
 • کارل لاگرفلد افسانه ای
 • کارل لاگرفلد افسانه ای
 • کارل لاگرفلد افسانه ای
 • کارل لاگرفلد افسانه ای
© AFP 2019 / Patrick Kovarik
کارل لاگرفلد، پدر مد شنل از دنیا رفت

کارل لاگرفلد، طراح سرشناس مد در 85 سالگی در پاریس درگذشت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر