18:25 06 اگست 2020
 • تمرینات هوایی پاراشوت بازان شوروی 1936
 • نظامیان روسیه هنگام تمرینات تاکتیکی با هلیکوپتر می - 8 درمنطقه جنوبی ولگوگراد روسیه
 • تمرینات نظامی جنوب سال - 1971
 • تمرینات نظامیان روسیه با تانک Т-72منطقه پریموریا سال 2017
 • تمرینات نظامیبمب افکن های شوروی سال های 1936 - 1937
 • تمرینات نظامی بمب افکن های سو -34 روسیه
 • تمرینات نظامی شوروی سال - 1976
 • تمرینات نظامی روسیه سال - 2017
 • تمرینات نظامی شوروی سال - 1970
 • تمرینات نظامی نیرو های شمالی روسیه سال - 2011
 • تمرینات نظامی شوروی سال - 1936
 • تمرینات نظامی دریایی روسیه سال-2018
 • تمرینات نظامی دریایی شوروی سال-1970
 • تمرینات نظامی دریایی روسیه سال-2017
 • تمرینات نظامی شوروی سال - 1968
 • تمریینات نظامی روسیه سال - 2016
 • تمرینات در یکی از قطعات هوائی شوروی سابق- سال 1965
 • تمرینات در یکی از قطعات هوائی روسیه- سال 2006
 • تمرینات نظامی پشت جبهه شوروی سال - 1968
 • تمریینات نظامی روسیه سال - 2017
© Sputnik /
تمرینات هوایی پاراشوت بازان شوروی 1936

در گالری امروزاسپوتنیک، جالبترین تصاویر از تمرینات نظامی روسیه و اتحاد جمائیر شوروی سابق منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر