23:41 19 جنوری 2020
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Richard Barnden
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Taeyup Kim
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Acevedo
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Malcolm Nimmo
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – François Baelen
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Mike Korostelev
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Egor Nikiforov
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Nicholas Samaras
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Mike Korostelev
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Sinister Pygmy
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – René B. Andersen
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Ping Sun
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Michal Bazala
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Fabio Iardino
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Henley Spiers
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Enrico Somogyi
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Martin Edser
 • برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Ken Kiefer
برنده مسابقه عکاسی زیر آب، عکاس – Richard Barnden

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر برندگان مسابقه عکاسی زیر آب «Underwater Photographer of the Year 2019» را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر