04:20 20 جون 2019
 • مارشال افغانستان، در دوره‌های ادارۀ مؤقت و حکومت انتقالی، به‌منظور جلب حمایت کشورهای منطقه به روند جدید و پروسۀ نظام سازی و تشکیل اردوی جدید افغانستان، به کشور های امریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، روسیه، تاجکستان، ایران، هندوستان و امارات متحدۀ عربی سفر کرد و طی این سفرها با مقامات عالی آن کشورها مذاکره کرد.
 • مارشال افغانستان، در دوره‌های ادارۀ مؤقت و حکومت انتقالی، به‌منظور جلب حمایت کشورهای منطقه به روند جدید و پروسۀ نظام سازی و تشکیل اردوی جدید افغانستان، به کشور های امریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، روسیه، تاجکستان، ایران، هندوستان و امارات متحدۀ عربی سفر کرد و طی این سفرها با مقامات عالی آن کشورها مذاکره کرد.
 • مارشال افغانستان، در دوره‌های ادارۀ مؤقت و حکومت انتقالی، به‌منظور جلب حمایت کشورهای منطقه به روند جدید و پروسۀ نظام سازی و تشکیل اردوی جدید افغانستان، به کشور های امریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، روسیه، تاجکستان، ایران، هندوستان و امارات متحدۀ عربی سفر کرد و طی این سفرها با مقامات عالی آن کشورها مذاکره کرد.
 • محمد قسیم فهیم پس از شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان فرمانده کُل نیروهای دولتی و مقاومت، وزیر امنیت ملی، وزیر دفاع ملی و معاون رییس‌جمهور پیشین بود
 • محمد قسیم فهیم پس از شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان فرمانده کُل نیروهای دولتی و مقاومت، وزیر امنیت ملی، وزیر دفاع ملی و معاون رییس‌جمهور پیشین بود
 • مارشال محمد قسیم فهیم از چهره‌های پرنفوذ جهاد و مقاومت بود که در تحولات دو دهۀ پسین نقش ویژه‌ای داشت.
 • محم دقسیم فهیم، پس ازکودتای هفت ثور 1357 خورشیدی، و به تعقیب تشدید تهدیدات رژیم وقت در برابر مبارزین نهضت جوانان مسلمان، با جمعی از هم صنفی ها و یارانش در نهضت، از مسیر کابل-قندهار به پاکستان هجرت کرد
 • محمد قسیم فهیم آموزش های ابتدایی را در منطقۀ عمرز پنجشیر فرا گرفت که پس از آن شامل مدرسۀ دینی در ولایت پروان شد
 • محمد قسیم فهیم پس از شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان فرمانده کُل نیروهای دولتی و مقاومت، وزیر امنیت ملی، وزیر دفاع ملی و معاون رییس‌جمهور پیشین بود
 • محمد قسیم فهیم پس از شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان فرمانده کُل نیروهای دولتی و مقاومت، وزیر امنیت ملی، وزیر دفاع ملی و معاون رییس‌جمهور پیشین بود
 • او در تابستان همان سال وارد درۀ پنجشیر گردید و در زمینۀ ایجاد اولین هسته های مجاهدین، همدوش با شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان، ابتدا در پنجشیر و سپس در سایر نقاط کشور همت گماشت.
 • مارشال افغانستان، در دوره‌های ادارۀ مؤقت و حکومت انتقالی، به‌منظور جلب حمایت کشورهای منطقه به روند جدید و پروسۀ نظام سازی و تشکیل اردوی جدید افغانستان، به کشور های امریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، روسیه، تاجکستان، ایران، هندوستان و امارات متحدۀ عربی سفر کرد و طی این سفرها با مقامات عالی آن کشورها مذاکره کرد.
 • مارشال محمد قسیم فهیم از چهره‌های پرنفوذ جهاد و مقاومت بود که در تحولات دو دهۀ پسین نقش ویژه‌ای داشت.
 • پنجمین سالروز درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم
 • او در تابستان همان سال وارد درۀ پنجشیر گردید و در زمینۀ ایجاد اولین هسته های مجاهدین، همدوش با شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان، ابتدا در پنجشیر و سپس در سایر نقاط کشور همت گماشت.
 • او در تابستان همان سال وارد درۀ پنجشیر گردید و در زمینۀ ایجاد اولین هسته های مجاهدین، همدوش با شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان، ابتدا در پنجشیر و سپس در سایر نقاط کشور همت گماشت.
 • او در تابستان همان سال وارد درۀ پنجشیر گردید و در زمینۀ ایجاد اولین هسته های مجاهدین، همدوش با شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان، ابتدا در پنجشیر و سپس در سایر نقاط کشور همت گماشت.
 • مارشال افغانستان، صبح روز یکشنبه به تاریخ 18 حوت 1392 خورشیدی، به عمر 56 ساله گی داعی اجل را لبیک گفت
 • پیکر مارشال افغانستان، به اساس مصوبۀ اختصاصی شورای وزیران، طی مراسم خاص و باشکوه دولتی، در «تپۀ د هکیپک» شهر کابل به خاک سپرده شد.
 • پیکر مارشال افغانستان، به اساس مصوبۀ اختصاصی شورای وزیران، طی مراسم خاص و باشکوه دولتی، در «تپۀ د هکیپک» شهر کابل به خاک سپرده شد.
 • پیکر مارشال افغانستان، به اساس مصوبۀ اختصاصی شورای وزیران، طی مراسم خاص و باشکوه دولتی، در «تپۀ د هکیپک» شهر کابل به خاک سپرده شد.
 • منار مارشال افغانستان در محوطۀ پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم
© Photo /
مارشال افغانستان، در دوره‌های ادارۀ مؤقت و حکومت انتقالی، به‌منظور جلب حمایت کشورهای منطقه به روند جدید و پروسۀ نظام سازی و تشکیل اردوی جدید افغانستان، به کشور های امریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، روسیه، تاجکستان، ایران، هندوستان و امارات متحدۀ عربی سفر کرد و طی این سفرها با مقامات عالی آن کشورها مذاکره کرد.

محمد قسیم فهیم، فرزند مولوی عبدالمتین در سال 1336 خورشیدی، در یک خانوادۀ متدین و متنفذ دیده به جهان کشود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر