• محل سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی «اتیوپی ایرلاینز» در جنوب شرق آدیس ابابا.
 • خویشاوندان قربانیان سانحه هوایی در اتیوپی.
 • اطلاعات مربوط به سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی «اتیوپی ایرلاینز» در جنوب شرق آدیس ابابا.
 • محل سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی «اتیوپی ایرلاینز» در جنوب شرق آدیس ابابا.
 • محل سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی «اتیوپی ایرلاینز» در جنوب شرق آدیس ابابا.
 • خویشاوندان قربانیان سانحه هوایی در اتیوپی.
 • محل سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی «اتیوپی ایرلاینز» در جنوب شرق آدیس ابابا.
 • محل سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی «اتیوپی ایرلاینز» در جنوب شرق آدیس ابابا.
 • محل سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی «اتیوپی ایرلاینز» در جنوب شرق آدیس ابابا.
 • خویشاوندان قربانیان سانحه هوایی در اتیوپی.
 • محل سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی «اتیوپی ایرلاینز» در جنوب شرق آدیس ابابا.
 • محل سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی «اتیوپی ایرلاینز» در جنوب شرق آدیس ابابا.
© REUTERS / Tiksa Negeri
محل سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی «اتیوپی ایرلاینز» در جنوب شرق آدیس ابابا.

در گالری امروز اسپوتنیک، غم انگیز ترین تصاویر از حادثه سقوط هواپیمای اتیوپی منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر