22:21 19 اکتوبر 2019
 • دانش آموزان مکتب در شهر غزه
 • دانش آموزان در پارکی در شهر غزه
 • خواهران در خانه شان در غزه
 • دانش آموز فلسطینی 18 ساله در لباس عروسی
 • صنف زبان انگلیسی در شهر غزه
 • زنان در سمینار برای استارت اپ ها در شهر غزه
 • دانش آموز فلسطینی در پارک شهر غزه سلفی می گیرد
 • دانش آموز فلسطینی در اتاقش مشغول اجرای کارهای خانگی مکتب
 • نرس قابله فلسطینی در بیمارستان شهر غزه
 • دانش آموز فلسطینی به همراه دوستانش در کافه ای در شهر غزه
 • دانش آموز 17 ساله از هنگام برگشت از مکتب به خانه
 • دانش آموز فلسطینی
 • دانش آموز 17 ساله فلسطینی با دوستانش در مکتبی در غزه
 • دانش آموز فلسطینی
 • دختر 23 ساله فلسطینی و دوستش کنار دریا
© REUTERS / Samar Abo Elouf
دانش آموزان مکتب در شهر غزه

در گالری امروز اسپوتنیک، بهترین تصاویری از زندگی روزمره زنان در نوار غزه منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر