21:32 19 اکتوبر 2019
 • اشتراک کنندگان جشن سنتی «جنگ آرد» - شهر گالاکسیدی، یونان
 • جشن سنتی «جنگ آرد» - یونان
 • اشتراک کنندگان جشن سنتی «جنگ آرد» - شهر گالاکسیدی، یونان
 • اشتراک کنندگان جشن سنتی «جنگ آرد» - شهر گالاکسیدی، یونان
 • اشتراک کنندگان جشن سنتی «جنگ آرد» - شهر گالاکسیدی، یونان
 • اشتراک کنندگان جشن سنتی «جنگ آرد» - شهر گالاکسیدی، یونان
 • اشتراک کنندگان جشن سنتی «جنگ آرد» - شهر گالاکسیدی، یونان
 • اشتراک کنندگان جشن سنتی «جنگ آرد» - شهر گالاکسیدی، یونان
 • جشن سنتی «جنگ آرد» - یونان
 • اشتراک کنندگان جشن سنتی «جنگ آرد» - شهر گالاکسیدی، یونان
 • اشتراک کنندگان جشن سنتی «جنگ آرد» - شهر گالاکسیدی، یونان
 • جشن سنتی «جنگ آرد» - یونان
© AFP 2019 / Aris Messinis
اشتراک کنندگان جشن سنتی «جنگ آرد» - شهر گالاکسیدی، یونان

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به گزارش تصویری از جشن سنتی «جنگ آرد» در یونان جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر