04:55 21 اگست 2019
 • میدان سرخ، شهر مسکو
 • نمای از شهر سن پترزبورگ
 • تاتارستان
 • تئاتر الکساندر در شهر سن پترزبورگ
 • نمای از شهر ارخانگلسک
 • نمای از شهر نیژنی نووگورود
 • کاخ کرملین، مسکو
 • نمای از شهر سواستوپول
 • اولین عکس های رنگه از روسیه
 • تفلیس
 • کلیسای اسحاق در شهر سن پترزبورگ
 • نمای از شهر نیژنی نووگورود
 • اولین عکس های رنگه از روسیه
 • نمای از شهر مسکو
میدان سرخ، شهر مسکو

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز اولین عکس های رنگه از نقاط مختلف روسیه را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر