18:17 15 جون 2021
 • ماموران بهداشتی در حال انتقال زخمی به درمانگاه
 • مردم در کنار مسجد النور شهر کریستچرچ پس از تیراندازیَ
 • نگاره ای از ویدیوی مهاجم که در حال تیراندازی به سوی نمازگزاران است
 • یک مرد در حال زنگ زدن در کنار یک موتری که شیشه اش در تیراندازی مسجد النور شکسته
 • یک مرد و یک پولیس در کنار مسجد النور پس از تیراندازی
 • بنداژ خونین منطقه تیراندازی در کنار مسجد النور در نیوزیلند
 • پولیس و مردم در جای تیرانداز در کنار مسجد النور در نیوزیلند
 • پولیس های مسلح در جای تیراندازی در کنار مسجد النور در نیوزیلند
 • یک نگاره ای از ویدیوی که مهاجم پیش از تیراندازی و در زمان تیراندازی فلم برداری کرده بود
 • موترهای پولیس در جای تیراندازی در کنار مسجد النور شهر کریستچرچ نیوزیلند
 • پولیس در جای تیراندازی در کنار مسجد النور در شهر کریستچرچ نیوزیلند
 • ارتش ویژه نیوزیلند در جای تیراندازی در نیوزیلند
 • گواهان تیراندازی در مسجد النور شهر کریستچرچ نیوزیلند
© AP Photo / Mark Baker
ماموران بهداشتی در حال انتقال زخمی مسجد النور به درمانگاه

در حمله بر مسجدهای نیوزیلند بیش ار 90 نفر کشته و زخمی شدند.

امروز چندین مهاجم بر دو مسجد در نیوزیلند حمله و بیش از 90 تن را کشته و زخمی کردند. 

 

مرتبط:

همدردی پوتین در پیوند با حملات تروریستی در نیوزیلند
ترکیه حمله بر دو مسجد در نیوزیلند را محکوم کرد
شمار کشته شدگان حمله بر مسجدهای نیوزیلند به بیش از 40 نفر رسید
بستری شدن 48 نفر در درمانگاه پس از حمله به مسجدهای نیوزیلند
واکنش نخست وزیر نیوزیلند درباره تیراندازی بر مسجدها
شمار کشته شدگان حمله مسلحانه مرگبار به دو مسجد نیوزیلند به بیش از 27 نفر رسید
کشته و زخمی شدن چند تن در حمله به دو مسجد در نیوزیلند
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر