04:55 21 اگست 2019
 • خانواده ای در حال عکس گرفتن - شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • زندگی روزمره در شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • حوض آببازى سرپوشيده - شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • زندگی روزمره در شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • کارمند شرکت تولید بوت - شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • باغ وحش شهر پیونگ یانگ، کوریای شمالی
 • عروس و داماد - شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • زندگی روزمره در شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • زندگی روزمره در شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • ایستگاه بس در شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • زندگی روزمره در شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • زندگی روزمره در شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • زندگی روزمره در شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • زندگی روزمره در شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • زندگی روزمره در شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
 • زندگی روزمره در شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی
© AP Photo / Dita Alangkara
خانواده ای در حال عکس گرفتن - شهر پیونگ یانگ، پایتخت کوریای شمالی

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویر از زندگی مردم در کوریای شمالی جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر