05:15 21 اگست 2019
 • تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه
 • کنسرت به مناسبت ۵ مین سالگرد الحاق کریمیا به روسیه
 • راهپیمایی به مناسبت ۵ مین سالگرد الحاق کریمیا به روسیه
 • تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه
 • کنسرت به مناسبت ۵ مین سالگرد الحاق کریمیا به روسیه
 • تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه
 • تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه
 • تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه
 • تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه
 • کنسرت به مناسبت ۵ مین سالگرد الحاق کریمیا به روسیه
 • تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه
 • تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه
 • تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه
 • تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه
 • راهپیمایی به مناسبت ۵ مین سالگرد الحاق کریمیا به روسیه
 • سرگئی آکسنوف، رئیس جمهوری کریمیا در جریان سخنرانی در مراسم به مناسبت ۵ مین سالگرد الحاق کریمیا به روسیه
 • تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه
 • تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه
© Sputnik / Alexey Malgavko
تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر تجلیل از ۵ مین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر