13:42 19 جون 2019
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
 • حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل
© Sputnik / JAK
حمله به مراسم بزرگداشت نوروز – زیارت سخی، کابل

در نتیجه سه انفجار در مراسم بزرگداشت نوروز در نزدیکی زیارت سخی در غرب کابل، ۶ تن کشته و ۲۴ تن دیگر زخمی شده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر