13:18 19 جون 2019
 • بزکشی؛ ورزش ملی افغانستان
 • بزکشی؛ ورزش ملی افغانستان
 • بزکشی؛ ورزش ملی افغانستان
 • بزکشی؛ ورزش ملی افغانستان
 • بزکشی؛ ورزش ملی افغانستان
 • بزکشی؛ ورزش ملی افغانستان
 • بزکشی؛ ورزش ملی افغانستان
 • بزکشی؛ ورزش ملی افغانستان
 • بزکشی؛ ورزش ملی افغانستان
 • بزکشی؛ ورزش ملی افغانستان
 • بزکشی؛ ورزش ملی افغانستان
 • بزکشی؛ ورزش ملی افغانستان
© Sputnik / Tazim
بزکشی؛ ورزش ملی افغانستان

بزکشی یکی از ورزش های مشهور افغانستان است و بیشتر در ولایات شمال و مرکز کشور رایج است.در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر ازاین ورزش منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر