22:17 05 دسمبر 2020
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
 • نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل
© Sputnik / Tazim
نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویر از نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی در کابل منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر