08:34 27 جون 2019
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
 • تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی
© AFP 2019 / Ed Jones
تجلیل از جشن خورشید در کوریای شمالی

در گالری امروز اسپوتنیک؛ جالبترین تصاویر از مراسم برگزاری از جشن خورشید در کوریای شمالی منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر