14:16 15 نوامبر 2019
 • دختر راهنمای گردشگری در ورودی پایگاه چینی Mars Base 1 در بیابان گبی در ایالت گانسو
 • منظره هوایی پایگاه چینی Mars Base 1 در بیابان گبی در ایالت گانسو
 • پسرکوچکی هنگام بازدید از پایگاه چینی Mars Base 1 در بیابان گبی در ایالت گانسو
 • منظره پایگاه چینی Mars Base 1 در بیابان گبی در ایالت گانسو
 • گروه کودکان هنگام بازدید از پایگاه چینی Mars Base 1 در بیابان گبی در ایالت گانسو
 • مردی هنگام بازدید از پایگاه Mars Base 1 واقع در بیابان گبی در ایالت گانسو چین
 • گروه کودکان هنگام بازدید از پایگاه چینی Mars Base 1 در بیابان گبی در ایالت گانسو
 • نمای داخلی پایگاه Mars Base 1 واقع در بیابان گبی در ایالت گانسو چین
 • راهنمای گردشگری در پایگاه چینی Mars Base 1 در بیابان گبی در ایالت گانسو کلاه ایمنی به سر می کند
 • گروه کودکان هنگام بازدید از پایگاه چینی Mars Base 1 در بیابان گبی در ایالت گانسو
 • گروه کودکان هنگام بازدید از پایگاه چینی Mars Base 1 در بیابان گبی در ایالت گانسو
 • گروه کودکان هنگام بازدید از پایگاه چینی Mars Base 1 در بیابان گبی در ایالت گانسو
 • منظره پایگاه چینی Mars Base 1 واقع در بیابان گبی در ایالت گانسو از پنجره
 • مدل های مریخ پیما در پایگاه Mars Base 1 واقع در بیابان گبی در ایالت گانسو چین
 • دختری هنگام بازدید از پایگاه Mars Base 1 واقع در بیابان گبی در ایالت گانسو چین
© AFP 2019 / Wang Zhao
دختر راهنمای گردشگری در ورودی پایگاه چینی "Mars Base 1" در بیابان گبی در ایالت گانسو

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر