05:48 22 اگست 2019
  • ساخت قلب زنده با استقاده از پرینتر سه‌بعدی - تل آویو، اسرائیل
  • ساخت قلب زنده با استقاده از پرینتر سه‌بعدی - تل آویو، اسرائیل
  • ساخت قلب زنده با استقاده از پرینتر سه‌بعدی - تل آویو، اسرائیل
  • ساخت قلب زنده با استقاده از پرینتر سه‌بعدی - تل آویو، اسرائیل
  • ساخت قلب زنده با استقاده از پرینتر سه‌بعدی - تل آویو، اسرائیل
  • ساخت قلب زنده با استقاده از پرینتر سه‌بعدی - تل آویو، اسرائیل
  • ساخت قلب زنده با استقاده از پرینتر سه‌بعدی - تل آویو، اسرائیل
  • ساخت قلب زنده با استقاده از پرینتر سه‌بعدی - تل آویو، اسرائیل
© REUTERS / Amir Cohen
ساخت قلب زنده با استقاده از پرینتر سه‌بعدی - تل آویو، اسرائیل

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از روند ساخت قلب زنده با استقاده از پرینتر سه‌بعدی جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر