21:44 17 اگست 2019
 • قصر و باغ چهلستون پس از بازسازی، کابل افغانستان
 • قصر و باغ چهلستون پس از بازسازی، کابل افغانستان
 • قصر و باغ چهلستون پس از بازسازی، کابل افغانستان
 • قصر و باغ چهلستون پس از بازسازی، کابل افغانستان
 • قصر و باغ چهلستون پس از بازسازی، کابل افغانستان
 • قصر و باغ چهلستون پس از بازسازی، کابل افغانستان
 • قصر و باغ چهلستون پس از بازسازی، کابل افغانستان
 • قصر و باغ چهلستون پس از بازسازی، کابل افغانستان
 • قصر و باغ چهلستون پس از بازسازی، کابل افغانستان
 • قصر و باغ چهلستون پس از بازسازی، کابل افغانستان
 • قصر و باغ چهلستون پس از بازسازی، کابل افغانستان
 • قصر و باغ چهلستون پس از بازسازی، کابل افغانستان
© Sputnik / TariqAzim
قصر و باغ چهلستون پس از بازسازی، کابل افغانستان

قصر و باغ چهلستون که در جریان جنگ‌ها آسیب دیده بودند، توسط بنیاد آغا خان در طول سه سال بازسازی شده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر