00:30 26 اگست 2019
 • برندگان مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019» - مسکو، روسیه
 • داریا بارانوا، خدمه شرکت هوایی آئروفلوت و برنده مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019»
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019» - مسکو، روسیه
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019» - مسکو، روسیه
 • شرکت کننده مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019» - مسکو، روسیه
 • مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019» - مسکو، روسیه
 • شرکت کننده مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019» - مسکو، روسیه
 • داریا بارانوا، خدمه شرکت هوایی آئروفلوت و برنده مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019»
 • شرکت کننده مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019» - مسکو، روسیه
 • برندگان مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019» - مسکو، روسیه
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019» - مسکو، روسیه
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019» - مسکو، روسیه
 • شرکت کنندگان مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019» - مسکو، روسیه
© Sputnik / Evgeny Biyatov
برندگان مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019» - مسکو، روسیه

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به گزارش تصویری از مسابقه زیبایی «Sky Lady 2019» جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر