05:10 22 اگست 2019
 • هلیکوپترهای چند منظوره می-۸ در تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی
 • جت های سو-۲۵ در تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی
 • هلیکوپتر می-۳۵ در تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی
 • تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی در مسکو
 • تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی در مسکو
 • جت های سو-۲۵ بی ام در تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی
 • تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی در مسکو
 • هلیکوپترهای می-۲۸ در تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی
 • تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی در مسکو
 • هلیکوپترهای چند منظوره می-۸ در تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی
 • هلیکوپترهای جنگی Ka-52 در تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی
 • جت های سو-۳۰ اس ام در تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی
 • تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی در مسکو
 • هلیکوپترهای چند منظوره می-۸ در تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی
 • جت های سو-۳۴ در تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی
© Sputnik / Alexander Wilf
هلیکوپترهای چند منظوره می-۸ در تمرینات هوایی رسم گذشت پیروزی

امروز اولین تمرینات هوایی رسم گذشت نظامی به مناسبت ۷۴ مین سالگرد پیروزی روسیه در جنگ جهانی دوم در مسکو برگزار شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر