06:51 06 جون 2020
 • مراسم جشن «وساک» - ویتنام
 • بودایی ها در مراسم جشن «وساک» - ویتنام
 • مراسم جشن «وساک» - ویتنام
 • بودایی ها در مراسم جشن «وساک» - ویتنام
 • مراسم جشن «وساک» - ویتنام
 • بودایی ها در مراسم جشن «وساک» - ویتنام
 • مراسم جشن «وساک» - ویتنام
 • مراسم جشن «وساک» - ویتنام
 • بودایی ها در مراسم جشن «وساک» - ویتنام
 • بودایی ها در مراسم جشن «وساک» - ویتنام
 • بودایی ها در مراسم جشن «وساک» - ویتنام
 • مراسم جشن «وساک» - ویتنام
© AFP 2020 / Nhac Nguyen
مراسم جشن «وساک» - ویتنام

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویر زیبا و دیدنی از جشن «وساک» در ویتنام جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر