07:23 19 سپتمبر 2019
 • بازرس بخش شمالی قفقاز بالای اسب در اندوخته طبیعی قفقاز شاپوشنیکف
 • انعکاس چشم انداز ذخیره گاه طبیعی قفقاز جنوبی زیستکره شاپوشنیکف در عینک های یک گردشگر
 • گردشگران در ذخیره گاه جنگل طبیعی قفقاز شمالی زیستکره شاپوشنیکف در حال قدم زدن
 • اسب سواری در بخش مرتفع آبابو، بخش شمالی پارک طبیعی شاپوشنیکف در قفقاز
 • گل در مرتع آبابو در اندوخته طبیعی زیستکره شاپوشنیکف
 • درخت در لبه کوه در قلمرو فلات لاگو نکی در اندوخته طبیعی قفقاز در زیستکره شاپوشنیکف
 • گردشگران در مرتع برفی آبابو در اندوخته طبیعی قفقاز به نام شاپوشنیکف
 • چشم انداز اندوخته طبیعی بخش قفقاز شمالی به نام زیستکره شاپوشنیکف
 • عقاب در حال پرواز در بالای اندوخته طبیعی قفقاز به نام شاپوشنیکف
 • گردشگر در حال قدم زدن در ذخیره گاه طبیعی قفقاز به نام شاپوشنیکف
 • گل در فلات لاگو-ناکی در ذخیره گاه طبیعی قفقاز به نام شاپوشنیکف
 • اسب سواری در قلمرو بخش شمالی ذخیره گاه طبیعی قفقاز به نام شاپوشنیکف
 • گردشگر در حال عکاسی از مناظر ذخیره گاه طبیعی قفقاز به نام زیستکره شاپوشنیکف
 • جریان آب در بخش های کوهستانی جنگل شمال ذخیره گاه طبیعی قفقاز به نام شاپوشنیکف
 • اسب سواری در قلمرو بخش شمالی ذخیره گاه طبیعی قفقاز به نام شاپوشنیکف
 • گردشگران در لبه کوه لاگو-ناکی در فلات قفقاز
 • یک دختر در حال عکاسی از مناظر طبیعی ذخیره گاه طبیعی قفقاز به نام شاپوشنیکف
 • اراضی باز در برابر کوه های برفی ذخیره گاه طبیعی قفقاز به نام شاپوشنیکف
© Sputnik / Igor Onuchin
بازرس بخش شمالی قفقاز بالای اسب در اندوخته طبیعی قفقاز شاپوشنیکف

زیستکره شاپوشنیکف در قفقاز یکی از زیباترین اندوخته طبیعی در جهان است.

مرتبط:

ربودن خجالت آور عروس در قفقاز + ویدیو
رقص لزگینه قفقاز در جاده شهر+ویدیو
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر