06:58 19 سپتمبر 2019
 • شهر قدیم ورشو – بین سال های ۱۸۹۰ و ۱۹۰۵
 • شهر ورشو، پایتخت پولند – سال ۲۰۰۶
 • شهر کراکوف، پولند – سال ۱۹۷۴
 • شهر کراکوف، پولند – سال ۲۰۱۱
 • ساختمان سالن ورزشی «اسپودک» در شهر کاتوویتس، پولند – سال ۱۹۷۹
 • ساختمان سالن ورزشی «اسپودک» در شهر کاتوویتس، پولند – سال ۲۰۱۶
 • کاخ علم و فرهنگ در شهر ورشو، پایتخت پولند – سال ۱۹۸۲
 • کاخ علم و فرهنگ در شهر ورشو، پایتخت پولند – سال ۲۰۱۴
 • پولند – سال ۱۹۸۵
 • پولند – سال ۲۰۱۵
 • پارک لازینکی در شهر ورشو، پایتخت پولند – سال ۱۹۸۵
 • پارک لازینکی در شهر ورشو، پایتخت پولند – سال ۲۰۱۰
 • شهر گدانسک، پولند – سال ۱۹۸۶
 • شهر گدانسک، پولند – سال ۲۰۱۴
شهر قدیم ورشو – بین سال های ۱۸۹۰ و ۱۹۰۵

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر پولند در سالیان مختلف را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر