06:38 19 سپتمبر 2019
 • فارغ التحصیلان مکاتب پس از مراسم «زنگ آخر» - نووسیبیرسک
 • دانش آموزان در مراسم «زنگ آخر» - یکاترینبورگ
 • دانش آموزان مدرسه قوای بحری «ناخیموف» در مراسم «زنگ آخر» - سواستوپول
 • دانش آموزان مدرسه قوای بحری «ناخیموف» در مراسم «زنگ آخر» - سواستوپول
 • دانش آموزان مدرسه قوای بحری «ناخیموف» در مراسم «زنگ آخر» - سواستوپول
 • رمضان قدیروف، رئیس جمهور چچن همران با دانش آموزان در مراسم «زنگ آخر»
 • فارغ التحصیلان مکاتب پس از مراسم «زنگ آخر» - نووسیبیرسک
 • دانش آموزان در مراسم «زنگ آخر» - چیتا
 • دانش آموزان در مراسم «زنگ آخر» - چیتا
 • دانش آموزان در مراسم «زنگ آخر» - جمهوری چچن، روسیه
 • دانش آموزان در مراسم «زنگ آخر» - یکاترینبورگ
 • فارغ التحصیلان مکاتب پس از مراسم «زنگ آخر» - نووسیبیرسک
 • دانش آموزان در مراسم «زنگ آخر» - یکاترینبورگ
 • دانش آموزان مدرسه قوای بحری «ناخیموف» در مراسم «زنگ آخر» - سواستوپول
 • فارغ التحصیلان مکاتب پس از مراسم «زنگ آخر» - نووسیبیرسک
 • دانش آموزان در مراسم «زنگ آخر» - یکاترینبورگ
 • فارغ التحصیلان مکاتب پس از مراسم «زنگ آخر» - نووسیبیرسک
 • دانش آموزان در مراسم «زنگ آخر» - چیتا
 • دانش آموزان مدرسه گارد ملی روسیه در مراسم «زنگ آخر» - مسکو
 • دانش آموزان مدرسه گارد ملی روسیه در مراسم «زنگ آخر» - مسکو
 • دانش آموزان مدرسه گارد ملی روسیه در مراسم «زنگ آخر» - مسکو
© Sputnik / Aleksandr Kryazhev
فارغ التحصیلان مکاتب پس از مراسم «زنگ آخر» - نووسیبیرسک

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر مراسم «زنگ آخر» در مکاتب روسیه را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر