05:07 01 جون 2020
 • کارمند شرکت هواوی در چین
 • کارمندان شرکت هواوی در چین
 • کارمندان شرکت هواوی در پایان روز کاری
 • کارمندان شرکت هواوی در چین
 • کارمندان شرکت هواوی در چین
 • بازدید کنندگان دفتر هواوی
 • گیلاس های قهوه در شرکت هواوی – چین
 • کارمند شرکت هواوی در حال ورزش
 • پایان روز کاری در شرکت هواوی
 • ساختمان شرکت هواوی – چین
 • کارمند شرکت هواوی
 • پایان روز کاری در شرکت هواوی
 • کارمندان شرکت هواوی در چین
 • ساختمان شرکت هواوی – چین
© REUTERS / Jason Lee
کارمند شرکت هواوی در چین

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به گزارش تصویری از روز کاری در شرکت هواوی چین جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر