06:08 21 اگست 2019
 • دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • اسبها در دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • توریستان در حال عبور از رودخانه «پسیش» - دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • توریستان در دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • آبشار «ارلنوک» در دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • قریه «آرخیز» در دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • توریستان در دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • توریست در نزدیکی رودخانه «پسیش» - دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • توریستان در حال عبور از رودخانه «پسیش» - دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • توریستان در دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
 • توریستان در دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه
© Sputnik / Denis Abramov
دره سوفی در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر طبیعت زیبا و شگفت انگیز دره سوفی واقع در جمهوری قره چای و چرکس، روسیه را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر