21:16 28 سپتمبر 2020
 • این تیم هفت نفری 55 روز پیش سفر خود را از ولایت هرات شروع کرد که با عبور از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان و پس از رکاب زنی در مسیرهای دشوار و کوهستانی هفته گذشته وارد کشور ترکیه شدند.
 • این تیم هفت نفری 55 روز پیش سفر خود را از ولایت هرات شروع کرد
 • این تیم هفت نفری 55 روز پیش سفر خود را از ولایت هرات شروع کرد که با عبور از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان و پس از رکاب زنی در مسیرهای دشوار و کوهستانی هفته گذشته وارد کشور ترکیه شدند.
 • این تیم هفت نفری 55 روز پیش سفر خود را از ولایت هرات شروع کرد که با عبور از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان و پس از رکاب زنی در مسیرهای دشوار و کوهستانی هفته گذشته وارد کشور ترکیه شدند.
 • این دوچرخه سواران روز شنبه سفر خود را از آنکار پایتخت ترکیه به سوی استانبول مقصد نهایی شان شروع کردند که سرانجام روز گذشته پس از نزدیک به 200 کیلومتر رکاب زنی، وارد این کلان شهر ترکیه شدند.
 • این دوچرخه سواران روز شنبه سفر خود را از آنکار پایتخت ترکیه به سوی استانبول مقصد نهایی شان شروع کردند که سرانجام روز گذشته پس از نزدیک به 200 کیلومتر رکاب زنی، وارد این کلان شهر ترکیه شدند.
 • لاجوردی ها به مقصد رسیدند
 • این دوچرخه سواران حین ورود به شهر استانبول مورد استقبال مسئولان شاروالی منطقه بشیکتاش، افغان های مقیم استانبول و مسئولان جنرال قسنلگری افغانستان در این شهر قرار گرفتند. آنها نیز چند کیلومتر را با تیم بایسکل سواری نونهالان بشیکتاش رکاب زدند.
 • این دوچرخه سواران حین ورود به شهر استانبول مورد استقبال مسئولان شاروالی منطقه بشیکتاش، افغان های مقیم استانبول و مسئولان جنرال قسنلگری افغانستان در این شهر قرار گرفتند. آنها نیز چند کیلومتر را با تیم بایسکل سواری نونهالان بشیکتاش رکاب زدند.
 • این دوچرخه سواران حین ورود به شهر استانبول مورد استقبال مسئولان شاروالی منطقه بشیکتاش، افغان های مقیم استانبول و مسئولان جنرال قسنلگری افغانستان در این شهر قرار گرفتند. آنها نیز چند کیلومتر را با تیم بایسکل سواری نونهالان بشیکتاش رکاب زدند.
 • لاجوردی ها به مقصد رسیدند
© Sputnik / FM / FM
این تیم هفت نفری 55 روز پیش سفر خود را از ولایت هرات شروع کرد که با عبور از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان و پس از رکاب زنی در مسیرهای دشوار و کوهستانی هفته گذشته وارد کشور ترکیه شدند.

تیم بایسکل سواران راه لاجورد روز گذشته وارد شهر اساتبنول مقصد نهایی شان در کشور ترکیه شدند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر