04:48 25 اکتوبر 2020
 • توریستان در حال عکس گرفتن در کنار نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در حال بازدید از نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در حال بازدید از نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در حال بازدید از نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در حال بازدید از نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در حال بازدید از نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در حال بازدید از نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در حال بازدید از نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در حال بازدید از نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در حال بازدید از نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در حال بازدید از نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در حال بازدید از نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در شهر متروکه پریپیات در نزدیکی نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در شهر متروکه پریپیات در نزدیکی نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در شهر متروکه پریپیات در نزدیکی نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در شهر متروکه پریپیات در نزدیکی نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در شهر متروکه پریپیات در نزدیکی نیروگاه اتمی چرنوبیل
 • توریستان در حال عکس گرفتن در کنار نیروگاه اتمی چرنوبیل
© Sputnik / Stringer
توریستان در حال عکس گرفتن در کنار نیروگاه اتمی چرنوبیل

نیروگاه اتمی چرنوبیل، که یکی از آلوده‌ترین مناطق جهان محسوب میشود به منطقه توریستی تبدیل شده است.

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر توریستان در حال بازدید از نیروگاه اتمی چرنوبیل را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر