13:01 21 جولای 2019
 • فارغ تحصیلان مکاتب روسیه مدرن
 • فارغ تحصیلان زمان شوروی
 • فارغ تحصیلان زمان شوروی
 • فارغ تحصیلان مکاتب روسیه مدرن
 • فارغ تحصیلان مکاتب روسیه مدرن در یکی از روستا های روسیه
 • فارغ تحصیلان مکاتب روسیه مدرن در مسکو
 • فارغ تحصیلان زمان شوروی سال - 1964
 • فارغ تحصیلان مکاتب روسیه مدرن در مسکو
 • فارغ تحصیلان زمان شوروی سال - 1976
 • فارغ تحصیلان مکاتب روسیه مدرن در مسکو
 • فارغ تحصیلان مکاتب روسیه مدرن در سن پترزبورگ
 • فارغ تحصیلان مکاتب روسیه مدرن در سن پترزبورگ
 • فارغ تحصیلان مکاتب روسیه مدرن در پارک استراحت گورکووا در مسکو
 • فارغ تحصیلان زمان شوروی سال - 1971
 • فارغ تحصیلان مکاتب روسیه مدرن درمیدان سرخ در مسکو
© Sputnik / Kirill Kallinikov
فارغ تحصیلان مکاتب روسیه مدرن

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از جشن فراغت دانش آموزان مکاتب روسیه معاصر و شوروی سابق منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر