19:46 05 جون 2020
 • پیامدهای زلزله ویرانگر - شهر یبین، ولایت سیچوآن چین
 • ولایت سیچوآن چین پس از زلزله ویرانگر
 • پیامدهای زلزله ویرانگر - ولایت سیچوآن، چین
 • پیامدهای زلزله ویرانگر - ولایت سیچوآن، چین
 • پیامدهای زلزله ویرانگر - شهر یبین، ولایت سیچوآن چین
 • پیامدهای زلزله ویرانگر - ولایت سیچوآن، چین
 • پیامدهای زلزله ویرانگر - ولایت سیچوآن، چین
 • پیامدهای زلزله ویرانگر - ولایت سیچوآن، چین
 • پیامدهای زلزله ویرانگر - ولایت سیچوآن، چین
 • ولایت سیچوآن چین پس از زلزله ویرانگر
 • پیامدهای زلزله ویرانگر - ولایت سیچوآن، چین
 • ولایت سیچوآن چین پس از زلزله ویرانگر
 • پیامدهای زلزله ویرانگر - ولایت سیچوآن، چین
© AFP 2020 / Stringer
پیامدهای زلزله ویرانگر - شهر یبین، ولایت سیچوآن چین

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به گزارش تصویری از پیامدهای زلزله ویرانگر در ولایت سیچوآن چین جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر