07:01 23 نوامبر 2019
  • سیستم دفاع راکتی اس - ۳۰۰ روسی در تمرینات نظامی به روایت تصویر
  • سیستم دفاع راکتی اس - ۳۰۰ روسی در تمرینات نظامی به روایت تصویر
  • سیستم دفاع راکتی اس - ۳۰۰ روسی در تمرینات نظامی به روایت تصویر
  • سیستم دفاع راکتی اس - ۳۰۰ روسی در تمرینات نظامی به روایت تصویر
  • سیستم دفاع راکتی اس - ۳۰۰ روسی در تمرینات نظامی به روایت تصویر
  • سیستم دفاع راکتی اس - ۳۰۰ روسی در تمرینات نظامی به روایت تصویر
  • سیستم دفاع راکتی اس - ۳۰۰ روسی در تمرینات نظامی به روایت تصویر
  • سیستم دفاع راکتی اس - ۳۰۰ روسی در تمرینات نظامی به روایت تصویر
  • سیستم دفاع راکتی اس - ۳۰۰ روسی در تمرینات نظامی به روایت تصویر
© Sputnik / Sergey Pivovarov
سیستم دفاع راکتی اس - ۳۰۰ روسی در تمرینات نظامی به روایت تصویر

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر