05:59 23 نوامبر 2019
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
 • جشنواره بادبان های قرمز در سن پترزبورگ روسیه
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
جشنواره " بادبان های قرمز" در سن پترزبورگ روسیه

در گالری امروز اسپوتنیک، شما را به تماشای جشنواره فارغ تحصیلی «بادبان های سرخ» به شهر سن پترزبورگ روسیه دعوت می کنیم.

همه ساله فارغ تحصیلان در شهر سن پترزبورگ به مناسبت فراغت شان ی خود فستیوال بادبادن های سرخ را برپا می کنند. علاوه بر فارغ تحصیلان که شرکت کنندگان اصلی این مراسم هستند ، تمامی اهالی سن پترزبورگ هم در این جشن شرکت می کنند. این جشن جزو جشن های سنتی شهر سن پیترز بورگ شده است. با هم به تماشای این جشن می روییم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر