17:47 12 نوامبر 2019
 • بازدید کننده نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • نمایش جت ها روسی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • تجهیزات نظامی در نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • اشتراک کنندگان نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • طیاره های بدون سرنشین در نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • پنجمین نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • تانک Т-72 در نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • پنجمین نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • بازدید کنندگان نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • تانک Т-55А در نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • مجسمه گئورگی ژوکوف، مارشال اتحادیه جماهیر شوروی
 • اشتراک کنندگان نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • تانک Т-14 در نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • خبرنگاران آژانس خبری «ریانووسیتی» در نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • حضور نظامیان کشورهای مختلف در نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • بازدید کننده نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • هلیکوپتر T-90MS در نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • بازدید کنندگان نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • هلیکوپتر Mi-28NE در نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • حضور نظامیان کشورهای مختلف در نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
 • بازدید کننده نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»
© Sputnik / Ramil Sitdikov
بازدید کننده نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹»

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از پنجمین نمایشگاه بین‌المللی نظامی و دفاعی «اردو ۲۰۱۹» جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر