22:01 19 اکتوبر 2019
 • بزرگترین موزیم موتر تحت نام «موتور اکتوبر» - مسکو روسیه
 • بزرگترین موزیم موتر تحت نام «موتور اکتوبر» - مسکو روسیه
 • موتر «گاز-ام-۲۱ والگا» در بزرگترین موزیم موتر روسیه
 • بزرگترین موزیم موتر تحت نام «موتور اکتوبر» - مسکو روسیه
 • بزرگترین موزیم موتر تحت نام «موتور اکتوبر» - مسکو روسیه
 • موتر «Packard» در بزرگترین موزیم موتر – مسکو روسیه
 • بزرگترین موزیم موتر تحت نام «موتور اکتوبر» - مسکو روسیه
 • موتر «Cadillac V12 370 Roadster» در بزرگترین موزیم موتر – مسکو روسیه
 • موتر «مسکویچ» در بزرگترین موزیم موتر روسیه
 • موتر «Chevrolet 3100 pick up» در بزرگترین موزیم موتر – مسکو روسیه
 • بزرگترین موزیم موتر تحت نام «موتور اکتوبر» - مسکو روسیه
 • موتر «Marussia В1» در بزرگترین موزیم موتر – مسکو روسیه
 • موتر «Buick Special» در بزرگترین موزیم موتر – مسکو روسیه
 • موتر «Studebaker EMF-30» در بزرگترین موزیم موتر – مسکو روسیه
 • موتر «Cadillac» در بزرگترین موزیم موتر – مسکو روسیه
© Sputnik / Sergei Pyatakov
بزرگترین موزیم موتر تحت نام «موتور اکتوبر» - مسکو روسیه

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از بزرگترین موزیم موتر در روسیه جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر