20:37 07 اگست 2020
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
 • جشنواره باغ و گل در شهر مسکو
© Sputnik / Nina Zotina
جشنواره باغ و گل در شهر مسکو

در گالری امروز اسپوتنیک، جالب‌ترین تصاویر از جشنواره باغ و گل در پایتخت روسیه منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر