21:36 19 اکتوبر 2019
  • برنده مسابقه عکاسی «Drone Awards 2019»، عکاس – Jacek Deneka
  • برنده مسابقه عکاسی «Drone Awards 2019»، عکاس – Marc Le Cornu
  • برنده مسابقه عکاسی «Drone Awards 2019»، عکاس – Florian Ledoux
  • برنده مسابقه عکاسی «Drone Awards 2019»، عکاس – Jeremiasz Gądek
  • برنده مسابقه عکاسی «Drone Awards 2019»، عکاس – Khanh Phan
  • برنده مسابقه عکاسی «Drone Awards 2019»، عکاس – George Steinmetz
  • برنده مسابقه عکاسی «Drone Awards 2019»، عکاس – JoSon
برنده مسابقه عکاسی «Drone Awards 2019»، عکاس – Jacek Deneka

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر برندگان مسابقه عکاسی «Drone Awards 2019» را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر