21:52 19 اکتوبر 2019
 • دریاچه آبی «مالدیو» در سیبری
 • دریاچه آبی «مالدیو» در سیبری
 • دریاچه آبی «مالدیو» در سیبری
 • دریاچه آبی «مالدیو» در سیبری
 • دریاچه آبی «مالدیو» در سیبری
 • دریاچه آبی «مالدیو» در سیبری
 • دریاچه آبی «مالدیو» در سیبری
 • دریاچه آبی «مالدیو» در سیبری
 • دریاچه آبی «مالدیو» در سیبری
 • دریاچه آبی «مالدیو» در سیبری
© AFP 2019 / Rostislav Netisov
دریاچه آبی «مالدیو» در سیبری

دریاچه آبی معروف به «مالدیو» در سیبری روسیه.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر