07:07 19 سپتمبر 2019
 • تیم «کاماز ماستر» از روسیه در مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» - مغولستان
 • سون پین از چین در مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» - مغولستان
 • تیم «Hino Sugawara» از روسیه در مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» - مغولستان
 • مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» در مغولستان
 • مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» در مغولستان
 • مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» در مغولستان
 • اشتراک کننده مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» - مغولستان
 • اشتراک کننده مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» - مغولستان
 • مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» در مغولستان
 • مارتین ون دین برینک از هالند - مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» در مغولستان
 • ناصر العطیه از قطر در مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» - مغولستان
 • مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» در مغولستان
تیم «کاماز ماستر» از روسیه در مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» - مغولست

آژانس خبری اسپوتنیک در گالری امروز تصاویر مسابقات رالی «راه ابریشم - ۲۰۱۹» در مغولستان را به نشر میرساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر